BESTEL VOOR 15:00 & ONTVANG JE BESTELLING DE VOLGENDE DAG
BIJ AANKOOP VANAF € 40 ONTVANG JE IETS GRATIS IN JE WINKELMANDJE

Onze Voorwaarden

Verkoop

Wij verkopen zowel aan bedrijven als aan particulieren. U kunt elke hoeveelheid aankopen die u wenst, dus ook per fles. Voor speciale gelegenheden voorzien wij een geschenkverpakking. En indien je onverwacht bezoek zou krijgen, wij hebben steeds een aantal flessen koud liggen, vraag er zeker naar. Geeft u een receptie of houdt u een feestje, wij stellen graag gratis glazen ter beschikking. Vraag er op tijd naar. De inhoud op deze website kan onderhevig zijn aan wijzigingen zoals prijs, voorraad, informatie. Onze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Levering

Leveringen in Puurs-Sint-Amands zijn gratis vanaf 25 euro.
Gemeenten, 10km rond Sint-Amands worden gratis beleverd vanaf 50 euro, voor bestellingen onder 50 euro rekenen wij 4,95 euro verzendkosten aan.
Voor grotere afstanden hanteren we andere tarieven naar gelang de hoeveelheid aangekochte goederen. Neem hiervoor contact op met Angel op het nummer 0474 32 31 06

Betaling

U kan bij ons cash betalen bij afhaling of levering. Ook betaling via Bancontact of Payconiq is mogelijk (zowel bij afhalen als bij leveren). U kunt er ook voor kiezen om vooraf te betalen via bankoverschrijving. Het volstaat dan het bewijs van betaling over te maken via mail of whatsApp.

Klachten

Klachten m.b.t. de aankoop van producten van Sabores kunt u aan ons bedrijf melden als volgt:

 • Telefonisch op het nummer: +32 (0) 474 32 31 06
 • Per brief/post op het adres:
  Sabores – Anjel Casado
  Livien van der Looystraat 26
  2890 Puurs-Sint-Amands
 • Per e-mail: info@sabores.be
  Wij zullen zo snel mogelijk op uw klacht reageren en alles in het werk stellen om een bevredigende oplossing te vinden.

Hierna vindt u tevens een link naar de URL van het Europees platform voor de regeling van onlinegeschillen: http://ec.europa.eu/odr.

Algemene voorwaarden

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn alle facturen contant betaalbaar zonder korting.

Het bedrag van elke factuur, die niet op de vervaldag betaald is geworden, wordt van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke aanmaning noodzakelijk is, verhoogd als volgt: met 15% op de schijf tot 1250,00 euro, met 10% op de schijf van 1250,00 tot 5000,00 euro, met 8% op de schijf van 5000,00 euro tot 12500,00 en met 5% op het gedeelte boven 12500,00 euro. Deze verhoging wordt berekend op het factuurbedrag btw inbegrepen en bedraagt minstens 65,00 euro.

De koopwaar blijft eigendom van de verkoper tot de verkoopprijs integraal werd voldaan door de koper.

Alle bedragen welke niet op de vervaldag werden betaald, brengen van rechtswege en zonder dat een voorafgaandelijke aanmaning noodzakelijk is, een verwijlintrest op tegen 11% per jaar. Voor de berekening dezer intrest wordt leder begonnen maand als verschuldigd aanzien.

Betwistingen betreffende de uitgevoerde levering of de opgestelde factuur dienen schriftelijk en aangetekend te worden geformuleerd binnen de 5 dagen na de levering of binnen de 5 dagen na de toezending van de factuur.

ln geval de geleverde koopwaar door enig gebrek mocht zijn aangetast, kan de verantwoordelijkheid van de koper nooit verder reiken dan de vervanging der geleverde koopwaar.

ln geen geval kan de koper een klacht of opmerking als voorwendsel inroepen om zijn betaling te vertragen of te schorsen.

Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het rechtsgebied waarin de woonplaats van de verkoper is gevestigd; dit geldt ook voor eventuele vorderingen tot gedwongen tussenkomst of tot vrijwaring.

ln geval van levering aan een rechtspersoon zal het orgaan waarmee de verkoopovereenkomst werd afgesloten, hoofdelijk verbonden zijn met de rechtspersoon waarvoor hij is opgetreden.

Privacy Policy

Waarom deze privacy policy?

 • Dit is de privacy policy van Anjel Casado hieronder ‘Sabores’. Onze bedrijfsgegevens vind je in artikel 3 hieronder.
  Deze policy is van toepassing op de verwerking van jouw gegevens door Sabores, dit al dan niet via onze website beschikbaar op https://sabores.be
 • Met deze policy proberen we je hierover op een transparante manier te informeren. We raden je aan om deze policy zorgvuldig te lezen. Je kan deze policy te allen tijde raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op onze website.
 • Voor vragen of verzoeken kan je steeds mailen naar info@sabores.be
 • Opgelet! Deze policy dekt niet het privacybeleid van derden (bv. de bestelplatformen waarnaar je wordt doorverwezen via onze website) noch van websites of applicaties waarnaar via hyperlinks op onze website wordt verwezen.
 • Wij kunnen deze privacy policy op elk moment wijzigen. Raadpleeg deze daarom regelmatig. De gewijzigde privacy policy zal bekend gemaakt worden op onze website.
 • Deze privacy policy is onderworpen aan het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van Gent (afdeling(en) Dendermonde) zijn bevoegd in geval van een geschil.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

Wij (Sabores). Wij zijn de zgn. ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat wij het doel en de middelen van de verwerking bepalen en instaan voor de rechtmatige en correcte verwerking van jouw gegevens.

Hoe kan je ons contacteren?

 • Rechtsvorm(en): natuurlijk persoon
 • Maatschappelijke naam: ‘Casado Anjel’
 • Handelsnaam: ‘Sabores’
 • Zetel en bezoekadres: Livien Van der Looystraat 26
  2890 Puurs-Sint-Amands
 • Ondernemingsnummer: BE0543.857.818
 • Telefoonnummer: +32 (0)474 32 31 06
 • E-mail: info@sabores.be
 • Hyperlink Website: https://sabores.be

Welke gegevens verwerken wij van jou en hoe?

Sabores verwerkt volgende gegevens:

  • jouw persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
  • als je een onderneming bent: naam van de onderneming, zetel en ondernemingsnummer;
  • jouw financiële gegevens: bankrekeningnummer en/of andere betalingsgegevens;
  • elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens wanneer je onze website bezoekt: apparaatgegevens, browser, besturingssysteem, IP-adressen, cookies, logbestandsgegevens, externe websites die je hebben doorverwezen, door jou bezochte pagina’s op de website (en datum en tijd);
  • persoonlijke kenmerken indien nodig (bv. voor gepersonaliseerde kaartjes bij bestellingen): bv. leeftijd, geboortedatum en geslacht.
 • Sabores kan jouw gegevens rechtstreeks van jou ontvangen, bv. omdat je ze bezorgt bij online bestelling via de website, dan wel onrechtstreeks via derden.

Sabores kan jouw persoonsgegevens ontvangen en verwerken in het kader van de overeenkomst met jou, wanneer je een bestelling plaatst of een levering laat uitvoeren, wanneer je contact opneemt met Sabores voor inlichtingen (telefonisch, schriftelijk of via de website) dan wel via cookies op onze website.

Waarom en op basis van wat verwerken wij jouw gegevens?

Sabores verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

  • Klantenbeheer:
   • Wij verwerken jouw persoonsgegevens om in contact te treden met je, jouw eventuele vragen te kunnen verwerken en jou de nodige inlichtingen te kunnen verschaffen over onze producten (wijnen en andere geestrijke dranken, m.i.v. champagnes, rum, whisky, jenever, gin of andere alcoholische dranken dan wel hieraan gerelateerde producten), onze diensten, promoties, kortingen, onze website / webshop of andere met onze activiteiten gerelateerde informatie.
   • Tevens verwerken wij jouw persoonsgegevens voor het beheren van onze klantenbestanden, het uitvoeren en opvolgen van bestellingen, leveringen, transport, afhalingen, betalingen, administratie, facturatie en boekhouding.
   • Wij verwerken jouw gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met jou als klant (nl. de verkoop van onze producten, online via onze webshop of in onze winkel).
   • De verwerking van jouw gegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst.
   • Indien je bepaalde gegevens, zoals jouw identificatiegegevens of financiële gegevens, die we nodig hebben in het kader van de overeenkomst, niet verstrekt aan ons of via onze webshop, dan kunnen we jou niet bedienen, jouw bestelling(en) niet verwerken of uitvoeren.
  • Wij kunnen jouw gegevens verwerken om de verkoop en onze producten en diensten te optimaliseren. Zo kan Sabores je bv. contacteren voor het plaatsen van een review op onze website. Dit kan op basis van onze gerechtvaardigde belangen.
  • Direct marketing:
   Jouw gegevens kunnen worden gebruikt voor direct marketing. Dit is het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze producten en diensten of andere informatie die voor jou interessant of nuttig zou kunnen zijn.
  • Indien je klant bent bij ons kan dat op grond van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen. Indien je geen klant bent van ons, hebben we jouw voorafgaande toestemming nodig (bv. door in te schrijven via onze website). Jouw toestemming is vrij en kan je op elk moment intrekken.
  • Het verzorgen van een optimale werking van onze website:
   Wanneer je de website bezoekt of raadpleegt, kunnen we bepaalde elektronische gegevens verwerken, zoals cookies en IP-adres (zie artikel 4.1 hierboven). Cookies vergemakkelijken de interactie tussen jou als bezoeker en onze website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van onze website.
  • Cookies zorgen er ook voor dat jouw persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van onze website.
   Meer informatie over het gebruik van cookies vind je in onze cookie policy.
  • De doorgifte aan onze partners, dienstverleners, leveranciers en/of andere contractspartijen van Sabores voor de uitvoering van voorgaande punten.
  • Het naleven van toepasselijke wetgeving.

De verwerking van jouw gegevens, al dan niet op of via de website, maakt niet het voorwerp uit van zgn. ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’ of van profilering.

Wie ontvangt of verwerkt jouw gegevens nog (naast Sabores)?

Jouw gegevens worden in de eerste plaats ook verwerkt door onze partners, dienstverleners of leveranciers waarmee we samenwerken in het kader van de online verkoop van onze producten. Verder kunnen ook onze webbeheerders, IT partners en netwerkbeheerders jouw gegevens verwerken in het kader van jouw bezoek en gebruik van onze website / webshop. Ook ondernemingen die betalingsdiensten, marketingdiensten of analytische diensten verlenen aan Sabores kunnen jouw gegevens in het kader daarvan verwerken.

Ten slotte kunnen ook andere ondernemingen jouw gegevens verwerken in het kader van onze activiteiten, zoals bv. onze boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, verzekeringsmakelaars, verzekeraars, juridische adviseurs of andere dienstverleners.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door derden die dit niet doen in opdracht van Sabores, maar daar zelf voor verantwoordelijk zijn.

Sabores kan verplicht worden jouw gegevens te verstrekken of te verwerken op grond van een op haar rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van een verzoek daartoe vanwege toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet langer bijhouden dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals omschreven hierboven in artikel 5, tenzij er op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

Zo zullen wij bv. jouw gegevens in het kader van de online verkoop of verkoop in onze winkel maximum 10 jaar na de (laatste) bestelling of levering bijhouden (dit is de verjaringstermijn voor contractuele vorderingen). Voor bepaalde andere gegevens gelden andere termijnen. Bepaalde sociale documenten i.v.m. personeel bv. zullen wij 5 jaar bijhouden en bepaalde boekhoudkundige en fiscale documenten 7 jaar. Gegevens van sollicitanten zullen wij tot 3 jaar na de sollicitatie bijhouden, tenzij wij de gegevens nodig hebben om ons te verweren tegen een eventuele vordering (bv. inzake discriminatie in het rekruteringsproces) in welk geval wij de gegevens tot 5 jaar kunnen bijhouden.

Voor andere bepaalde gegevens kunnen er ook specifieke wettelijke bewaringstermijnen gelden. In ieder geval geldt hierbij het principe dat wij jouw gegevens niet langer bijhouden dan nodig.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op informatie over de verwerking van jouw gegevens. Dit wordt je meegedeeld via deze privacy policy. Je kan ons ook steeds verzoeken om bijkomende informatie te verschaffen.

Je hebt het recht om ons te verzoeken om:

 • inzage van jouw gegevens.
  Daarvoor kan je kosteloos één kopie van de gevraagde informatie krijgen. Indien je om bijkomende kopieën verzoekt, kunnen wij jou hiervoor een redelijke vergoeding aanrekenen als administratieve kost.

 

Verbetering van jouw gegevens (zo nodig);

Verwijdering van jouw persoonsgegevens indien:

 • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor ze door ons werden verwerkt;
 • je een eerder gegeven toestemming hebt ingetrokken;
 • je bezwaar maakt tegen de verwerking door ons;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
 • de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen (zo van toepassing).
 • beperking van de verwerking die op jou betrekking heeft.

Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je:

 • de juistheid van de gegevens waarover we beschikken, betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
 • we deze gegevens niet meer nodig hebben terwijl jij deze gegevens wel nog nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of
 • in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Sabores zwaarder doorwegen dan die van jou of jouw (privacy)rechten indien je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • Je hebt het recht om tegen de verwerking van jouw gegevens bezwaar te maken.
 • Je kan te allen tijde en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing. Dit kan eenvoudig door dit te laten weten via info@sabores.be en/of via uitschrijving op onze website. Dit kan ook via de mailings zelf (onderaan is telkens de mogelijkheid voorzien om uit te schrijven). Je zal dan van ons geen nieuwsbrieven meer ontvangen.
 • Je hebt het recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens (aan een andere verwerkingsverantwoordelijke). Dit kan enkel indien de verwerking door ons berust op jouw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 • Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op jouw toestemming, dan heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Je hebt bovendien het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be). In geval van een klacht kan je ook steeds Sabores zelf contacteren: info@sabores.be.
 • De uitoefening van jouw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is steeds afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de geldende wetgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zgn. ‘GDPR’)).

Voor de uitoefening van jouw rechten kan je eenvoudigweg een verzoek richten aan Sabores op info@sabores.be. Hierbij moet je je wel afdoende identificeren. Wanneer wij redenen hebben om te twijfelen aan jouw identiteit, mogen wij jou om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van jouw identiteit. Doorgaans zullen wij een kopie van jouw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

Wettelijke kennisgeving (Disclaimer)

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website. U dient deze belangrijke informatie aandachtig te lezen vooraleer u de website verder gebruikt.

Sabores verkoopt geen alcoholische dranken, zoals wijnen en spiritualiën, aan personen onder de achttien (18) jaar. Sabores verkoopt enkel aan natuurlijke personen ouder dan achttien (18) jaar. Vooraleer u de website gebruikt, dient u te bevestigen dat u ouder bent dan achttien (18) jaar.

Algemeen

Je bezoekt een website (webshop) van Sabores (Casado Anjel, KBO BE0543.857.818, met zetel te Livien van der Looystraat 26 te 2890 Puurs-Sint-Amands

Deze voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de website beschikbaar op https://sabores.been op jouw toegang en/of gebruik ervan.

Deze website kan hyperlinks naar andere websites, applicaties of webpagina’s van derden bevatten of daar op enigerlei wijze naar verwijzen. Sabores heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites, applicaties of webpagina’s en is in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan en levert in dit verband geen enkele garantie. Het plaatsen van links in of op deze website door Sabores houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites, applicaties of webpagina’s.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn dan ook niet van toepassing op de inhoud of het gebruik van deze websites, applicaties of webpagina’s en dekken op geen enkele wijze het gebruiksbeleid van andere dienstverleners waarvan je op of via deze website gebruik kan maken.

Gebruik van de website

 1. Je bevestigt en verklaart deze website te gebruiken als een goede huisvader en aanvaardt dat je verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor elk gebruik ervan (bv. het verrichten van een transactie en/of plaatsen van een bestelling op de website).
 2. Je bent ertoe gehouden de website enkel te gebruiken voor legitieme doeleinden. De informatie die je eventueel zelf plaatst op de website (zo mogelijk) moet volledig, correct, concreet en redelijkerwijs relevant zijn, mag geen virussen bevatten of andere malware die technische fouten of niet toegestane interventies doen ontstaan op de website of op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de systemen van Sabores en/of voor (persoons)gegevens van jou of andere gebruikers van de website, mag niet in strijd zijn met de geldende (Belgische en Europese) wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: “AVG”) en Boek VI Wetboek Economisch Recht en mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Je dient Sabores in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren tegen elke vordering in dit verband.
 3. Je dient over een degelijke en stabiele internetverbinding en performante hardware en software te beschikken die geschikt is voor (de diensten van) de website. Je dient tevens over een voldoende adequate en recente antivirus, antispyware- en firewallbescherming op jouw systemen te beschikken.
 4. Voor het geval de systemen van Sabores, van haar partners, dienstverleners, leveranciers en/of van andere gebruikers, klanten of websitebezoekers schade zouden lijden door uitwisseling van computervirussen of andere schadelijke bestanden, bent enkel jij integraal en onbeperkt aansprakelijk ten aanzien van Sabores en zal je Sabores integraal, onbeperkt, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten vrijwaren tegen elke vordering van derden (met inbegrip van partners, dienstverleners, leveranciers en klanten/gebruikers van Sabores) die hierdoor schade zouden lijden.
 5. Sabores heeft het recht om jou, eenzijdig en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de toegang tot de website (of een gedeelte ervan) te ontzeggen en/of de overeenkomst met jou onmiddellijk te beëindigen, namelijk in geval je je op enigerlei wijze niet houdt aan de huidige gebruiksvoorwaarden, de algemene (verkoops)voorwaarden, de privacy policy van Sabores en/of de andere bepalingen van de overeenkomst met Sabores. In voorkomend geval is Sabores op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die jij hierdoor zou lijden

Informatie en inhoud - beschikbaarheid

Sabores tracht ervoor te zorgen dat alle informatie en inhoud op de website, in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van foto’s, videobestanden, teksten, omschrijvingen, specificaties etc., juist, volledig en up-to-date is. Ondanks onze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen waarvoor Sabores geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

Sabores tracht ervoor te zorgen dat de website 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar is doch kan dit niet garanderen. Sabores kan niet uitsluiten dat er storingen, onderbrekingen of technische fouten opduiken die de toegang tot de website beperken of verhinderen.

De informatie op de website is van algemene aard en indicatief, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, kan nooit als een persoonlijk advies of contractuele (resultaats)verbintenis worden beschouwd en kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst met Sabores. De informatie op de website is beschikbaar in de staat zoals geraadpleegd zonder dat hierbij enige garanties geleverd worden. Het gebruik van de website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op je eigen risico en verantwoordelijkheid. Je erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Sabores i.v.m. de werking, beveiliging en de inhoud van de website louter inspanningsverbintenissen zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

Sabores draagt zorg voor jouw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de GDPR). Op de verwerking van jouw gegevens door Sabores is onze privacy policyvan toepassing.

Intellectuele eigendom

Deze website, onderdelen ervan en alle informatie en/of inhoud op, verbonden aan en/of gegenereerd door de website, waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, formules, videobestanden, geluidsbestanden, HTML-codes, software, databanken, de vormgeving of enige andere creatie, inhoud of informatie op of gerelateerd aan de website, behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van Sabores of haar licentiegevers.

Met andere woorden is het je te allen tijde (ook voor of na beëindiging van de overeenkomst met Sabores) verboden de website (of onderdelen ervan), inclusief alle informatie verbonden aan of gegenereerd door de website en/of de inhoud ervan, op enigerlei wijze te reproduceren of mede te delen aan het publiek zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Sabores of haar licentiegevers.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden kan worden geïnterpreteerd als zijnde een overdracht of licentie van of m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten van Sabores of haar licentiegevers aan jou.

Je erkent en aanvaardt dat de informatie of inhoud op de website het voorwerp kan uitmaken van bescherming door (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Je verklaart deze rechten te zullen eerbiedigen en Sabores integraal, in hoofdsom, interesten en (gerechts- en advocaten)kosten te vrijwaren voor eventuele door jou gemaakte inbreuken op deze rechten.

Aansprakelijkheid

Sabores is op geen enkele wijze aansprakelijk voor:

 • de kwaliteit, volledigheid, juistheid, geschiktheid, beschikbaarheid of vorm van de informatie op of gegenereerd door de website of door andere (externe) websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de website wordt verwezen;
 • enige beslissing genomen of handeling gesteld door jou op basis van de inhoud of informatie op de website;
 • eventuele storingen, onderbrekingen, technische fouten, verkeerde technische manoeuvres, niet toegestane interventies (m.i.v. hackers), virussen etc. op de website;
 • (het functioneren en/of de beschikbaarheid van) software en/of applicaties van derden of de gevolgen ervan voor het gebruiken van de website;
 • indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, verlies van een kans, winstderving, verlies van inkomsten, emotionele schade etc.);
 • een lichte fout anders dan opzet of een met opzet gelijk te stellen zware fout;
 • gevallen van overmacht.

Sabores kan in geen geval hoofdelijk of in solidummet derden gehouden zijn enige schade te vergoeden.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Sabores, zowel voor directe als indirecte schade, zelfs in geval van materiële schade, beperkt tot het laagste van volgende bedragen: (i) het bedrag aangerekend aan jou als (gebeurlijke) klant voor de aankoop van producten via de website, (ii) de vergoedingen die door Sabores in het kader van de overeenkomst met jou werden ontvangen voor  of i.v.m. de (online) verkoop van onze producten en/of (iii) het bedrag waarvoor Sabores verzekerd is bij haar eventuele BA-verzekeraar(s), met de maxima per schadegeval zoals bepaald in haar eventuele relevante BA-verzekeringspolis(sen).

Je dient Sabores integraal in hoofdsom, interesten en (gerechts- of advocaten) kosten te vrijwaren voor elk verhaal van derden in verband met of op enigerlei wijze voortvloeiend uit jouw bezoek en/of gebruik van deze website.

Klachten

Klachten voortvloeiend uit het gebruik van deze website of de toepassing van deze gebruiksvoorwaarden kan je rapporteren aan Sabores via e-mail: info@sabores.be  en/of via de gegevens vermeld in onze klachtenregeling.

Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan inzake (de interpretatie of toepassing van) deze gebruiksvoorwaarden of voortvloeiend uit enigerlei gebruik van deze website zijn enkel de rechtbanken van Gent, afdeling(en) Dendermonde bevoegd.

Cookiebeleid

Waarom deze cookie policy?

1.1 Onze website / webshop https://sabores.be maakt gebruik van cookies. Wij (Casado Anjel, KBO BE0543.857.818 en met zetel te Livien van der Looystraat 26, 2890 Puurs-Sint-Amands) (‘Sabores’) zijn verantwoordelijk voor het gebruik van deze cookies en de verwerking van jouw gegevens via of in verband met cookies. Je kan ons contacteren via e-mail op info@sabores.be of op het telefoonnummer +32 (0)474 32 31 06. 1.2.Deze cookie policy informeert je over het gebruik en het doel van de cookies op onze website. Deze policy wordt elektronisch aan jou ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Cookie Policy’ op onze website. Wij behouden ons het recht voor om deze cookie policy op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de website.

Wat zijn cookies en waarvoor dienen ze?

2.1 Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van jouw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer je een website bezoekt en/of raadpleegt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen. Cookiebestanden bevatten unieke codes die bv. toelaten dat je browser je herkent tijdens je bezoek aan de website en op die manier jouw gebruikerservaring wordt verbeterd. Cookies vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en een website en worden gebruikt met het oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van een website. Cookies zorgen er ook voor dat je persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen of dat beeld- en geluidsmateriaal kan worden afgespeeld. Bepaalde cookies kunnen geplaatst worden door een derde, bv. Google Analytics, voor het meten van het gebruik van een website. 2.2. Cookies kunnen ons onder andere helpen om jouw ervaring met onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat die optimaal presteert zoals je verwacht. Zo kunnen we jouw ervaring met het gebruik van een website verbeteren, bijvoorbeeld door je gebruik van onze website bij te houden, zodat deze kan worden verbeterd om aan jouw behoeften te voldoen. We kunnen er ook voor zorgen dat advertenties die je online ziet relevanter zijn voor jou en jouw interesses.

Cookies in- en uitschakelen – beheren

3.1 Je kan jouw voorkeuren via je browser op elk gewenst moment wijzigen door de instructies op de onderstaande links te volgen, afhankelijk van jouw browser: Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 3.2. Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld. Via je browser kan je cookies automatisch of handmatig verwijderen en kan je zelf aangegeven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. Je kan je browser ook instellen zodanig dat je een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Indien je cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat de website hierdoor niet meer correct functioneert of dat bepaalde (grafische) elementen of toepassingen op de website minder goed of niet meer zullen functioneren.

Toestemming

4.1. Voor het plaatsen en raadplegen van cookies via de website op jouw eindapparatuur is jouw toestemming vereist, tenzij het gaat om de technische opslag van informatie of de levering van een uitdrukkelijk door jou gevraagde dienst wanneer het plaatsen van een cookie daarvoor strikt noodzakelijk is. Voor functionele of essentiële cookies is jouw toestemming dus niet vereist. Jouw toestemming is wél vereist voor niet-functionele of niet-essentiële cookies. Jouw toestemming moet dan:

 • bekomen worden vooraleer de cookies worden geplaatst. Wanneer je toestemming niet gegeven wordt, mogen er geen cookies worden geplaatst;
 • geïnformeerd zijn, reden waarom wij jou informeren over de verschillende cookies via deze policy;
 • uitdrukkelijk en actief zijn. Jouw toestemming wordt daarom bekomen via het aanvinken van statistische cookies en/of marketing cookies;
 • specifiek zijn en aldus per cookie of per categorie van cookie worden verkregen.

4.2. Functionele of essentiële cookies zijn nodig voor het optimaal functioneren van onze website, om bepaalde grafische elementen weer te geven e.d. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor de goede werking en de beveiliging van de website. Deze cookies worden dus zonder jouw toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van Sabores. Niet-functionele of niet-essentiële cookies daarentegen worden geplaatst voor statistische, sociale en/of commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning van onze website. Het gaat bv. om volgende cookies:

 • Analytische cookies: deze cookies worden gebruikt om statistieken op te maken van het aantal bezoekers van de website, de populairste webpagina’s etc. (bv. Google Analytics – zie verder). Deze cookies geven weer hoe de website wordt gebruikt. Zo weet Sabores o.m. hoeveel keer een bepaalde pagina wordt gelezen, hoeveel tijd iemand doorbrengt op onze website etc. Er worden statistische analyses gemaakt van de informatie die we op deze manier ontvangen. Dankzij deze statistische resultaten kunnen we de structuur, navigatie en de inhoud van onze website en bijhorende diensten verbeteren. We gebruiken deze data eveneens om op algemene wijze te rapporteren over onze diensten of in het kader van onderzoeken waaraan we deelnemen. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.
 • Marketing cookies: via deze cookies wordt het online advertentieaanbod gepersonaliseerd.
 • Socialemediacookies: deze cookies bieden de mogelijkheid om buttons van socialenetwerksites op te nemen. De buttons werken via een code afkomstig van deze sites. Een handige tool om webpagina’s te promoten zoals ‘liken’ en ‘pinnen’.

4.3. Indien je via onze website toestemming hebt gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan je deze instelling te allen tijde wijzigen en je toestemming terug intrekken. De reeds geïnstalleerde cookies worden dan verwijderd. Dit kan je via COOKIEVOORKEUREN AANPASSEN. Op elk moment kan je je toestemming voor onze cookies intrekken, zelfs als je daarvoor eerder toestemming hebt gegeven. Vergeet echter niet dat als je niet instemt met sommige van onze cookies, dat de gebruikerservaring hieronder kan lijden.

Cookies door derden

5.1. Onze website maakt gebruik van eigen cookies (eerste partij cookies) die rechtstreeks worden geplaatst door onze website, maar ook van cookies van derden wiens diensten op de website gebruikt (kunnen) worden (derde partij cookies) en die worden geplaatst door een domein dat verschilt van het domein van onze website. Dit wordt  ook zo aangegeven in de twee kolom van de tabel onder artikel 6.2 hieronder.

5.2. Eerste partij cookies veronderstellen geen doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen, maar kunnen van een derde verwerker gebruik maken, bv. voor het opmaken van statistieken. Ook voor het plaatsen van bv. eerste partij analytische cookies is je toestemming vereist.

5.3. Derde partij cookies maken het mogelijk dat er persoonsgegevens worden verzonden naar derden hetzij direct (bv. door een actief bestanddeel dat aan een banner is gekoppeld of een spionpixel), hetzij indirect door cookies te plaatsen die toegankelijk zijn voor andere websites dan deze van de adverteerder. Zo gebruiken we bv. Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe je onze website gebruikt. We gebruiken de informatie om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. Google Analytics slaat onder andere informatie op over:

 • de pagina’s die je bezoekt;
 • de tijd die je op elke pagina doorbrengt;
 • hoe je op de site bent gekomen;
 • waarop je klikt terwijl je de site bezoekt.

Deze veilig bewaarde cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle door deze cookies verzamelde informatie is volstrekt anoniem. We gebruiken dergelijke informatie alleen om onze website te verbeteren. Als je niet wil dat Google Analytics alle websites bijhoudt, ga je naar: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De cookies op onze website

6.1. De onderstaande tabel geeft een overzicht van welke cookies we gebruiken op onze website, waarom we ze gebruiken en waar ze vandaan komen. We geven hierbij ook aan of een cookie een ‘permanente’ of ‘sessie’-cookie is. Het verschil is dat:

 • Permanente cookies op jouw apparaat blijven staan tussen browsersessies. Ze worden geactiveerd telkens wanneer je de website bezoekt die deze specifieke cookie heeft gemaakt. Als een ‘permanente cookie’ bijvoorbeeld op een website wordt gebruikt om je voorkeurstaal te onthouden, hoef je deze taal niet telkens te kiezen wanneer je die website bezoekt.
 • Sessiecookies ons in staat stellen om de acties van een gebruiker te koppelen tijdens een browsersessie. Een browsersessie start wanneer je het browservenster opent en eindigt wanneer je het browservenster sluit. Sessiecookies worden tijdelijk aangemaakt. Nadat je de browser hebt gesloten, worden alle sessiecookies verwijderd.

6.2. De volgende cookies (kunnen) worden gebruikt op onze website: Noodzakelijke cookies

Cookienaam

Beschrijving

Looptijd

wordpress_{hash}

deze cookie wordt gebruikt om uw authenticatiegegevens op te slaan tijdens het inloggen,
het gebruik wordt gelimiteerd in het admin paneel, /wp-admin

per sessie

wordpress_logged_in_{hash}

na het inloggen wordt deze cookie ingesteld, de cookie toont aan dat je ingelogd bent en
wie je bent

per sessie

wp-settings-{time}-{UID}

deze cookie wordt gebruikt om de weergave van de beheerinterface aan te passen,
deze cookie wordt per user ingesteld

1 jaar

crmart_cookies

houdt bij of de user de cookie popup behandeld heeft

7 dagen

Statistische cookies

Cookienaam

Beschrijving

Looptijd

_ga

wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden

2 jaar

_gid

wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden

24 uur

_gat

wordt gebruikt voor het verhinderen van het aantal verzoeken, als Google Analytics wordt
geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_

per sessie

statistic_cookies

houdt bij of de user de statistische cookies aangevinkt heeft

7 dagen

Marketing cookies

Cookienaam

Beschrijving

Looptijd

marketing_cookies

houdt bij of de user de marketing cookies aangevinkt heeft

7 dagen

Vragen? Contacteer ons gerust: info@sabores.be.

Terugbetalingsbeleid (Retours)

Wat als de bestelling beschadigd, onvolledig of verloren is?

Wij verzenden zware en breekbare producten. Hoewel deze goed verpakt worden en wij zelf instaan voor de levering zodat de kans op schade laag is, is het toch mogelijk dat u een gebroken fles ontvangt.

Stuur ons zo snel mogelijk via e-mail (info@sabores.be  ) een foto van het beschadigde product wanneer dit voorvalt. Wij betalen u de prijs van de beschadigde producten terug als u bovenstaande informatie max. binnen de 5 dagen na ontvangst doorstuurt. In alle andere gevallen zal het beschadigde product niet worden terugbetaald of opnieuw worden verzonden.

Producten die verzonden worden buiten EU en beschadigd zouden zijn, worden enkel terugbetaald. Wij kunnen hiervoor geen nieuwe producten in de plaats opsturen.

Wat als ik het product wil retourneren?

Het product moet binnen 7 werkdagen via e-mail aangemeld worden. Vervolgens dienen de producten binnen 7 werkdagen in de originele verpakking teruggestuurd te worden met alle originele labels en kaartjes. De retourkosten zijn voor eigen rekening. Wel adviseren wij het pakket aangetekend te verzenden en te voorzien van een tracking nummer.

De artikelen dienen nieuw, ongeopend en onbeschadigd teruggestuurd te worden. U zult het volledige aankoopbedrag terugkrijgen als aan alle voorwaarden is voldaan.

Andere vragen over verzenden & retourneren? Contacteer ons via: info@sabores.be